Logo ministarstva za rad zapošljavanje boračka i socijalna pitanja
I ove godine uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koje je
prepoznalo potrebu sprovođenja obuke u samostalnom kretanju i orjentaciji pomoću belog
štapa, a koja u velikoj meri jača kapacitet osoba sa delimičnim ili potpunim gubitkom vida,
Gradska organizacija slepih Beograda uspešno je realizovala projekat „Otkloni strah i kreni“.
Uz veliko zalaganje edukatora, profesorke Svetlane Vučković, sprovedena je obuka tri slepe
članice naše organizacije u samostalnom kretanju i orjentaciji pomoću belog štapa, koje su
nakon završene obuke u prilici da samostalno funkcionišu i obavljaju svakodnevne aktivnosti.