Prvi korak ka učlanjenju u Gradsku organizaciju slepih Beograda je utvrđivanje stepena oštećenja vida upućivanjem na lekarski pregled na jednu od klinika u gradu (Klinički centar Srbije - Institut za očne bolesti u Pasterovoj, KBC ZVEZDARA - Klinika za očne bolesti i , VMA). Karton za evidenciju i kategorizaciju slepih i slabovidih), uz davanje na uvid lične karte, preuzima se u Organizaciji, a ako lice nije u mogućnosti da dođe lično, to za njega može učiniti i neko drugi. Prema važećoj kategorizaciji slabovida lica dobijaju I ili II kategoriju oštećenja vida, što znači da na boljem oku sa korekcijom imaju ostatak vida između 30% i 10%, a slepa lica dobijaju III, IV ili V kategoriju, što znači da na boljem oku sa korekcijom imaju ostatak vida najviše 5% ili ga uopšte nemaju.