srbija bez barijera logo_jednaki
Uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Gradska
organizacija slepih Beograda, započela je realizaciju projekta „Otkloni strah i kreni“.
Programom je predviđena obuka tri člana naše organizacije u samostalnom kretanju i orjentaciji pomoću belog štapa u periodu avgust – oktobar 2023.godine.
Obuku sprovodi profesor Svetlana Vučković.