Uz podršku Gradskog sekretarijata za sport i omladinu, Gradska organizacija slepih Beograda, realizovala je projekat „Samostalno ulicama Beograda“.
Projektom je omogućena obuka u samostalnom kretanju i orjentaciji pomoću belog štapa četiri člana naše organizacije.
Zahvaljujemo se Sekretarijatu za sport i omladinu koje je prepoznalo potrebu sprovođenja ovog vida obuke koja u velikoj meri podiže nivo samopouzdanja i ohrabruje osobe sa oštećenim vidom za samostalno funkcionisanje u svakodnevnim aktivnostima.