Aktivnosti

Na osnovu Odluke o učeničkim i studentskim stipendijama („Službeni list grada Beograda”, broj 10/16 i 138/20) i Zaključka gradonačelnika broj 6-8053/23-G
GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu Beograd, Kraljice Marije 1 objavio je KONKURS ZA DODELU 65 STIPENDIJA UČENICIMA
SA INVALIDITETOM SREDNJIH ŠKOLA I STUDENTIMA SA INVALIDITETOM VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA U BEOGRADU ZA 2023. GODINU
Konkurs je otvoren u subotu 11.09.2023.g.
Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. 
https://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1805217-konkurs-za-dodelu-65-stipendija-ucenicima-sa-invaliditetom-srednjih-skola-i-studentima-sa-invaliditetom-visokoskolskih-ustanova_2/