Aktivnosti

Na osnovu Odluke Upravnog odbora GOSB sa 15. redovne sednice održane 05.05.2023. godine saziva se
ZBOR ČLANSTVA PODRUŽNICA GOSB
Zbor podružnica GOSB će se održati u ponedeljak 26.06.2023.god. s početkom u 16:00h u Jevrejskoj 24.
Materijali za zbor :
Za zbor se predlaže sledeći
D N E V N I R E D
1. Razmatranje izveštaja o radu GOSB i izveštaja o finansijsko-matrijalnom poslovanju GOSB za 2022.godinu
2. Razmatranje nacrta programa rada GOSB za 2023.godinu i finansijskog plana GOSB za 2023.godinu
3. Razmatranje predloga Statuta GOSB po odluci UO
4. Razno
P r e d s e d n i k
Nikola Đorđević