Aktivnosti

Druga redovna sednica Skupštine GOSB održana je 1. juna 2021. godine u periodu od 17:00 do 19:00 časova u dnevnom centru Gradske organizacije u Jevrejskoj24.
Skupština je usvojila Izveštaj o radu GOSB za 2020. godinu, Izveštaj o finansijsko-materijalnom poslovanju GOSB za 2020. godinu, Izveštaj Nadzornog odbora za 2020. godinu, Program rada GOSB za 2021. godinu i Finansijski plan GOSB za 2021. godinu.
Skupština je donela odluku kojom je ovlastila Statutarnu komisiju GOSB da utvrdi nacrt novog Statuta GOSB, koji će zatim razmatrati zborovi podružnica, Upravni odbor GOSB utvrditi kao predlog i podneti na razmatranje Skupštini. Zaključeno je i da se u procesu izrade novog Statuta mora voditi računa o najavljivanoj promeni Statuta SSS, kao i da je od značaja da GOSB ima svog predstavnika u statutarnoj komisiji koja bude radila na novom Statutu SSS.
Zbog složene situacije među organizacijama članicama Saveza slepih Srbije, kao i zbog problema u saradnji između GOSB i Saveza slepih Srbije koji su eskalirali u periodu između I i II sednice Skupštine GOSB, doneta je odluka kojom se Upravni odbor GOSB ovlašćuje da izradi platformu koja bi definisala principe u skladu sa kojima će predstavnici GOSB delovati u svojoj komunikaciji sa organima saveza ili drugih udruženja članica Saveza. Ovaj dokument, koji će Skupština GOSB razmatrati na prvoj narednoj sednici, trebalo bi da omogući jedinstvo organizacije u periodu konstantnih pritisaka na rukovodstvo GOSB i sve teže situacije za njeno članstvo.
Skupština je razmatrala mogućnost da GOSB kandiduje jednog od svojih delegata u Skupštini SSS za člana Upravnog odbora SSS. Nakon što je ova inicijativa podržana glasovima većine prisutnih delegata, za kandidata je, kao predlog Upravnog odbora, izabran Milan Nedeljković.
Verifikaciona komisija Skupštine potvrdila je validnost mandata za dva delegata, predstavnika Međuopštinske organizacije Mladenovac, dok je odbijen zahtev Opštinske organizacije SSS Palilula da se preinači odluka Verifikacione komisije sa I sednice Skupštine u vezi sa mandatom Sava Veselinovića, koji, prema Statutu GOSB, više ne ispunjava uslove da bude delegat u Skupštini GOSB.
Sednica Skupštine je u više navrata prekidana zbog neprimerenog ponašanja Sava Veselinovića, koji je mimo pravila o radu Skupštine samovoljno uzimao reč iako nije delegat, ometao rad proizvodeći buku pomoću unapred pripremljenih rekvizita i vređao pojedine delegate.