Aktivnosti

Radionica Obuka za korišćenje aplikacija na pametnim telefonima
25. 5. od 18 do 20 h će se održati radionica Obuka za korišćenje
aplikacija na pametnim telefonima putem google meet platforme. Na
radionici će Milan Nedeljković i Nikola Đorđević odgovarati na vaša
pitanja na temu korišćenja mobilnih telefona sa govornim softverom.
Link za prisustvo radionici je:
meet.google.com/pmc-ggak-wgu