Aktivnosti


Poštovani,
Obaveštavamo vas da stručna služba neće raditi od 01.01.2021.- 11.01.2021. god.
Neradni dani Salona za masažu su 01.01; 02.01 i 07.01.2021. god.
Dnevni centar Organizacije neće raditi: od 31.12.2020. do 12.01.2021..god.