Aktivnosti

Na osnovu Pravilnika o sprovođenju književnog konkursa Saveza slepih Srbije raspisuje se 39. KNJIŽEVNI KONKURS SAVEZA SLEPIH SRBIJE Na Konkursu mogu učestvovati slepa i slabovida lica iz naše zemlje i inostranstva. Radovi iz svih književnih rodova i žanrova mogu se dostavljati isključivo na srpskom jeziku, otkucani na standardnom ili Brajevom pismu. Uporedo sa opštim Konkursom, raspisuje se i poseban Konkurs za mlade slepe i slabovide do 18 godina, takođe, za sve književne rodove i žanrove. Konkurs je anoniman. Radovi se dostavljaju pod šifrom. U posebnoj koverti učesnik dostavlja svoju punu adresu i rešenje šifre kojom je označen rad. Na koverti na kojoj se dostavljaju radovi obavezno treba naglasiti: "Za Književni konkurs Saveza slepih Srbije". Slepi i slabovidi koji žele da učestvuju na Književnom konkursu za mlade dužni su da na koverti u kojoj dostavljaju književne radove naznače: "Za Književni konkurs Saveza slepih Srbije za mlade". Rok za slanje svih književnih radova je 31. oktobar 2018. godine  Za priču i za pesmu mogu se dodeliti do tri književne nagrade. Broj nagrada može biti manji u slučaju da na konkurs pristigne mali broj književnih radova ili da prispeli radovi po kvalitetu ne zavređuju nagradu. Prva nagrada za priču, koja se dodeljuje na konkursu, nosi naziv "Vojislav Minić". Jedna specijalna nagrada se može dodeliti za roman, zbirku pripovedaka, zbirku pesama, dramu ili drugo vredno literarno delo većeg obima. Jedan autor na konkursu  može dobiti nagradu samo iz jednog književnog roda, odnosno žanra, bez obzira na broj radova koje je dostavio na konkurs. Autorima nagrađenih radova, uz novčanu nagradu, dodeljuju se i diplome sa znakom Saveza slepih Srbije. Autoru prvonagrađenog rada za priču dodeljuje se Diploma sa likom Vojislava Minića. Na Književnom konkursu za mlade slepe i slabovide mogu se dodeliti ukupno tri nagrade autorima najboljih književnih radova, bez obzira kojem književnom rodu, odnosno žanru pripadaju. Autori mlađi od 18 godina mogu ravnopravno učestvovati sa svojim radovima i na opštem konkursu Saveza slepih Srbije, ali ne sa istim radovima koje su dostavili na književni konkurs za mlade. Rezultati konkursa proglašavaju se krajem kalendarske godine, kada se i uručuju nagrade, na posebnoj svečanosti koju organizuje Savez slepih Srbije, a nagrađeni radovi manjeg obima objavljuju se u časopisima Saveza.           sekretar                                                                   predsednik     Jelena Stojanović                                                         Milan Stošić