Aktivnosti

Gradska uprava grada Beograda, Sekretarijat za socijalnu zaštitu je podržao projekat наше organizacije pod nazivom "Smelo sa štapom u novi život" kojim je predviđena obuka 12 članova u samostalnom kretanju pomoću belog štapa. Za sada je objavljena samo preliminarna rang lista. Očekujemo konačnu rang listu, gde će se videti da li je projekat podržan u celini. Nakon čegase kreće u realizaciju.