Aktivnosti

U sredu, 12.09.2018. u Dnevnom centru Gradske organizacije slepih Beograda, realizovaćemo radionicu“ Upotreba tiflotehničkih pomagala“, u vremenu od 16:00- 18:00 časova. Ovom prilikom će biti prezentovana sva nabavljena tiflotehnička pomagala po projektu „Aktivizmom ka boljem životu“ koji je podržala kompanija NIS. Radioničar: Jelena Čokanović