Uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Gradska o rganizacija slepih Beograda uspešno je realizovala projekat „Zakoračimo u novi život“. Iskazujemo zadovoljstvo i zahvalnost Ministarstvu na podršci našem projektu jer su na taj način ohrabrili osobe sa oštećenim vidom za samostalniji život i učešće u društvenim tokovima.

Slike polaznika obuke

    slika 1. Slika 2. Slika 3. Slika 4. <