Uz podršku Ministarstva pravde Republike Srbije, Gradska organizacija slepih Beograda realizovala je projekat „Radom ka inkluziji“.
Ovim projektom omogućena adaptacija i opremanje salona za masažu Biosana u kome su zaposleni fizioterapeuti sa potpunim ili delimičnim oštećenjem vida.
Realizacijom projekta značajno su unapređeni uslovi za rad zaposlenih radnika u salonu, kao i podizanje nivoa usluga za naše klijente.
Iskazujemo veliku zahvalnost Ministarstvu pravde koje je prepoznalo potrebe Organizacije i značaj radnog angažovanja osoba sa oštećenjem vida. slika sa projekta slika sa projekta slika sa projekta slika sa projekta slika sa projekta