Uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Gradska organizacija slepih Beograda, realizovala je projekat „STEPING BOLDLY INTO A NEW BEGINING“.
Ovim projektom omogućena je obuka u samostalnom kretanju i orjentaciji pomoću belog štapa deset članova naše organizacije.
Zahvaljujemo se Ministarstvu na podršci našem projektu jer su na taj način ohrabrili osobe sa oštećenim vidom za samostalniji život i stvorili mogućnosti za njihovo puno i efektivno učešće u društvenim tokovima. slika sa projekta slika sa projekta slika sa projekta