Aktivnosti

Na osnovu plana izbornih aktivnosti Saveza slepih Srbije i odluke Upravnog odbora Gradske
organizacije slepih Beograda o sprovođenju izbora za mandatni period od 2024.do 2028.godine upućuje se

POZIV
za kandidaciono- izborne zborove gradskih opština
koji će se održati u svečanoj sali biblioteke „dr Milan Budimir“ prema redosledu:
Ponedeljak, 1. April 2024.g.
16:00-17.30h Čukarica, Lazarevac, Mladenovac, Sopot, Barajevo
17:30-19.00h Rakovica
Sreda, 3.april 2024.g
16:00-17.30h Zvezdara, Grocka
17:30-19.00h Voždovac
Petak 5.april 2024.g
16:00-17.30h Novi beograd, Obrenovac
17:30-19.00h Palilula, Vračar
Ponedeljak 8. april 2024.g
16:00-17.30h Zemun, Surčin
17:30-19.00h Stari grad, Savski venac
Za kandidacioni postupak se predlaže sledeći
D N E V N I R E D
1. Izbor radnog predsedništva, zapisničara i dva overača zapisnika;
2. Imenovanje izborne komisije;
3. Razmatranje Izveštaja o radu i Izveštaja o finansijsko-materijalnom poslovanju GOSB za 2023. g.;
4. Razmatranje privremenog Programa rada i Finansijskog plana GOSB za 2024. g.;
5. Predlaganje i evidentiranje kandidata za: predstavnika u Skupštinu GOSB, predsednika i potpredsednika GOSB, predstavnika GOSB u Skupštini SSS; članove Statutarne komisije, članove Nadzornog odbora;
6. Razno
Za izborni postupak se predlaže sledeći
D N E V N I R E D
1. Izbor predstavnika u Skupštini.
Molimo Vas, da zboru neizostavno prisustvujete zbog važnosti predlaganja i odlučivanja u izbornoj godini. Ujedno Vas molilo da razmotrite Vaše lično angažovanje i angažovanje drugih članova koji bi po Vašem mišljenju bili odgovarajući za neku od navedenih funkcija.
Zahvaljujemo se na odazivu.
Sekretar Predsednik Marijana Lazić Nikola Đorđević
Klikni da preuzmeš materijale za zborove.