Aktivnosti

Prema programsko-planskim aktivnostima GOSB za 2023.godinu UO GOSB raspisuje književni konkurs „Jovan Nikolić“. Književne radove, pre svega, pesničke i pripovedačke, slepi učesnici treba da dostave najkasnije do 08.novembra 2023.godine.

Svaki učesnik može poslati najviše pet pesama ili dve pripovetke.
Na konkurs se mogu slati isključivo neobjavljeni radovi. Radovi se mogu slati na Brajevom ili običnom pismu, potpisani šifrom, s tim da se u posebnoj koverti dostavi rešenje šifre, tj. ime, prezime, adresa i kontakt telefon autora.

Radovi se mogu dostaviti isključivo na srpskom jeziku, poštom ili neposredno Službi GOSB, Jevrejska br.24, 11 000 Beograd.
Ocenjivaće ih stručni žiri, a za najbolje radove predviđen je nagradni fond.