Aktivnosti


Audio vodič o personalnoj asistenciji za osobe sa invaliditetom - sa Mimicom Živadinović razgovarala Nevena Jovanović
Link za audio vodič
Fotografija Mimice Živadinović