Uz podršku Gradskog sekretarijata za socijalnu zaštitu Gradska organizacija slepih Beograda organizovala je on-line sastanak sa roditeljima dece u inkluzivnom obrazovanju, predstavnicima škola koje pohađaju, kao i predstavnicima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i izdavačkih kuća. Cilj sastanka je razmena iskustva i predlaganje mera za adekvatno prilagođavanje udžbenika za slepe i slabovide učenike u inklizivnom obrazovanju.

Učesnici sastanka:
Ljiljana Simić iz Odseka za ljudska i manjinska prava u obrazovanju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Jelena Vukić, direktorka škole Veljko Ramadanović, Tijana Popović, predstavnik izdavačke Klet grupe, roditelji dece u inkluzivnom obrazovanju, član UO udruženja Nikola Radojlović.

Zaključci :
  • Učesnici su se saglasili da je određeni napredak u pogledu kašnjenja prilagođenih udžbenika postignut ali da se kašnjenja i dalje dešavaju i da bi to trebalo preduprediti zajedničkim naporima;
  • Konstatovali su da česta promena nastavnog plana i programa koja određuje i promenu u izboru udžbenika u velikoj meri otežava proces prilagođavanja i u potpunosti onemogućuje dugoročniju upotrebu prilagođenih udžbenika.
  • Istakli su važnost i nužnost obezbeđivanja svih neophodnih uslova za što skoriji prelazak dece u inkluziji na pristupačne elektronske udžbenike kada god je to moguće.
  • Konstatovali su manjak finansijskih i stručnih ljudskih resursa u procesu prilagođavanja udžbenika i pružanja dodatne podrške učenicima u inkluziji, ali i prostor za poboljšanje nivoa senzibilisanosti tipičnih škola za posebne potrebe učenika u inkluzivnom obrazovanju.
  • Uvideli su potencijal resursnih centara u pogledu rešavanja nekih od navedenih problema i značaj učešća reprezentativnih organizacija slepih i slabovidih u procesu formiranja i rada resursnih centara.
  • Saglasili su se da o pojedinačnim problemima treba raspravljati na tehničkom nivou putem manjih sastanaka između relevantnih partnera a da novi zajednički sastanak svakako treba organizovati uoči početka procesa nabavke udžbenika za narednu školsku godinu.