Poštovani,
Želimo da izvestimo članstvo i javnost o sastanku koji su predstavnici GOSB održali sa predstavnicima SSS dana 5. oktobra 2020.
godine u prostorijama GOSB. Naime, 1. 10. je predsednik SSS Milan Stošić uputio nezvanični telefonski poziv podpredsedniku GOSB Milanu Nedeljkoviću i inicirao
sastanak kom bi prisustvovali sekretar GOSB Marijana Lazić, podpredsednik Milan Nedeljković, vd sekretara SSS jelena Stojanović i on lično. Nezvanični poziv i izbegavanje kontaktiranja predsednika GOSB Nikole Đorđevića Stošić je opravdao time da
sa njime trenutno nije u dobrim odnosima. Milan Nedeljković je obavestio upravni odbor GOSB o obavljenom razgovoru i jednoglasno je odlučeno da se na sastanak ne može ići
bez predsednika GOSB Nikole Đorđevića, kao i da bi trebalo obavestiti SSS da se očekuje njihov zvanični poziv za sastanak. Iako zvanični poziv nije upućen, predsednik GOSB Nikola Đorđević prihvatio je učešće na sastanku zbog važnosti sastanka za
zajednicu slepih i na sastanku je predvodio delegaciju GOSB. Predsednik SSS Milan Stošić je u uvodnoj reči istakao da se ne bi vraćao na ono što je bilo, aludirajući na izborni postupak i
konstitutivnu sednicu skupštine SSS, već bi da se saradnja nastavi u korist svih slepih. Postavili smo pitanje plaćanja kirije o kojoj je ovih meseci bilo mnogo reči. Dobili smo uveravanja da se o tome ne razmišlja.
Nikola Đorđević je istakao da je prostor tema o kojoj se mora posebno razgovarati, jer ulazimo u proces licenciranja usluga i profesionalne rehabilitacije gde će status prostora organizacije biti važno pitanje.
Milan Nedeljković je postavio pitanje na koji način se radi na rešavanju usklađivanja iznosa dodatka za pomoć i negu drugog lica.
Jelena Stojanović je podsetila na činjenicu da je ona član radne grupe koja se bavi pripremom novog zakona o socijalnoj zaštiti i izložila osnovnu ideju - da se insistira na dodatku u visini od 70% prosečne zarade u republici Srbiji. Prema njenim
rečima, Vlada razmišlja o dva modela usklađivanja primanja. Jedan je Usklađivanje po minimalnom ličnom dohotku, a drugi bi bio u iznosu 55% od prosečne zarade u republici Srbiji. Za sada je predlog zakona i dalje u fazi razrade a radna grupa očekuje
predloge organizacija. Nikola Đorđević se osvrnuo na neregularnosti u izbornom procesu, posebno stavivši akcenat na neregularnu izborno konstitutivnu
skupštinu SSS i zatražio njeno ponavljanje kako bi se izbori održali u duhu demokratije. Istakao je i da je neprihvatljivo da se u upravnom odboru SSS ne nalazi ni jedan predstavnik iz Beograda. Predsednik SSS je odbio ovaj predlog, jer su nepravilnosti
prema njegovom mišljenju bile minimalne, a rekao je i da bi ponovno održavanje skupštine bilo preveliki trošak za SSS. Stošićevo viđenje je da su se nepravilnosti desile zbog samih uslova održavanja, a koji su uzrokovani epidemiološkom situacijom.
Delegacija SSS informisala je i o tome da će se u narednom periodu otpočeti sa izradom novog statuta SSS, a samim tim i lokalnih
organizacija. Milan Stošić je govorio o velikom broju delegata skupštine čiji broj bi zbog efikasnosti rada trebalo smanjiti na dvadesetak. Jedan od načina bi bilo regionalno predstavljanje. Samim tim bi možda došlo i do smanjenja broja organizacija, jer
na maloj teritoriji deluje više organizacija. Nikola Đorđević je govorio i o programskom konkursu istakavši da je SSS direktno uzeo novac lokalnim organizacijama. Dobili smo
informaciju da će se po dogovoru sa ministarstvom od sledeće godine sredstva dodeljivati tako što će SSS odlučivati koja će lokalna organizacija dobiti koliko novca.
Marijana Lazić je ukazala na probleme u komunikaciji pri pravdanju sredstava na programskom konkursu. Govorila je i o problemima
uvoza pomagala. Dobili smo uveravanja da će se održati sastanak sa privrednom komorom i resornim ministarstvom kako bi se uvoz pomagala olakšao. Obavešteni smo da će se u narednom periodu održati sastanak sa SSS i ministarstvom kako bi se lokalnim
organizacijama objasnio način pravdanja sredstava. Rukovodstvo SSS nas je pozvalo na centralnu manifestaciju obeležavanja dana belog štapa i 65 godina smederevske organizacije.
Upravni odbor GOSB nije zadovoljan održanim sastankom, kako u pogledu načina njegovog iniciranja, tako i u pogledu zaključaka. O
daljim koracima će se diskutovati na narednoj sednici upravnog odbora.