Poštovani članovi,
Obaveštavamo vas da dnevni centar počinje sa radom od 08.10.2020.godine.
Novi domaćin kluba je članica Zorica Ivanović.
Prema Odluci UO radno vreme dnevnog centra će biti od 13:00 – 19:00 časova.
U utorak 13.10.2020.godine dnevni centar neće raditi zbog održavanja jednodnevne radionice.
Molimo Vas za poštovanje svih preporuka Kriznog štaba.