Poštovani članovi, Kao što već znate, od 15. 3. Republika Srbija se nalazi u vandrednom stanju. Želim da vam se obratim kako bi ste bili upoznati sa aktuelnim dešavanjima u našoj organizaciji. Proglašavanjem vandrednog stanja smo suspendovali sve aktivnosti, kao i sprovođenja odluke o raspisivanju izbora u našoj organizaciji. Do tog trenutka vam je služba poslala većinu poziva i materijale na cd-u za organizovanje podružnica. S obzirom na nastalu situaciju, sve zborove smo otkazali odlukom upravnog odbora. Većinu vas smo o tome obavestili sms porukom ili telefonom. Takođe smo, zbog preporuka nadležnih institucija, do daljnjeg obustavili sve događaje, radionice , projektne aktivnosti I rad dnevnog centra. Zbog nedostatka zaštitne opreme, sredstava za dezinfekciju, drastično smanjenog broja klijenata, nemogućnosti ispunjenja propisanih mera prevencije zbog same prirode posla 18. 03. prekinuli smo rad salona za masažu Organizovali smo svakodnevna dežurstva stručne službe. Potpisali smo ugovor sa Gradskim sekretarijatom za socijalnu zaštitu za realizaciju programskog konkursa, tako da bi rad stručne službe i organizacije trebao da bude nesmetan u narednih godinu dana. Konkurs koji je raspisao Gradski sekretarijat za kulturu na kome smo planirali da obezbedimo sredstva za redovno izlaženje časopisa Naša riznica, obeležavanje 25. Majskog pesničkog posela (Jevrejskoj u pohode), kao i radnookupacione radionice, poništen je. Očekujemo informaciju od Sekretarijata za sport i omladinu o ishodu konkursa koji je trebao biti realizovan u period april-maj. Intenzivirali smo saradnju, pre svega sa Crvenim krstom Beograda, naročito sa opštinskim organizacijama Crvenog krsta i volonterskim centrima beogradskih opština kao i drugim ustanovama socijalne i zdravstvene zaštite u vezi pruženja pomoći našim članovima. Crvenom krstu su dostavljeni spiskovi starijih od 65 godina koji žive sami, porodice sa više slepih, dece do 18 godina, višestrukoometena slepa lica kojima je neophodno pružanje pomoći u distribuciji osnovnih životnih namirnica i lekova za hronične bolesnike. Dodeljena je pomoć članovima prema kriterijumima koje je postavio Crveni krst. Sa Gradskim saobraćajem je obezbeđen kombi prevoz za dva člana zaposlena u Kliničkom centru Srbije kojima je određena radna obaveza. Na sekretarici i sajtu istaknuti su dostupni mobilni brojevi telefona preko kojih zaposleni u stručnoj službi redovno komuniciraju sa članovima za sva pitanja, probleme i nedoumice koje imaju u ovoj situaciji. Ukoliko vam je potrebna pomoć, kao i do sada, pored stručne službe, celokupno rukovodstvo organizacije stoji vam na raspolaganju. Ostanite zdravi i budite strpljivi dok se ova situacija ne završi.