Aktivnosti

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za
zaštitu osoba sa invaliditetom je podržalo projekat “Melodija je dostupna
svima“ kojim je Gradska organizacija slepih Beograda aplicirala na- Stalno
otvorenom konkursu za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom. Odobrena
sredstva u iznosu od 1.281.614,80 dinara biće potrošena za nabavku
neophodnih muzičkih instrumenata, audio opreme za ozvučavanje dnevnog
centra, popravku postojećih
instrumenata, kao i formiranje orkestra.
Naša organizacija je u svom sastavu imala i kulturno umetničko društvo
Svetislav Anđelić koje je pre više decenija prestalo sa radom. Ovim
projektom želimo da aktiviramo naše članove i u ovoj oblasti. Za sada
nismo u mogućnosti da ponovo pokrenemo KUD, ali se nadamo da je ovo
dobar početak.