Štampa
Filmski festival Uhvati film nastoji da bude što pristupačniji, organizovanjem programa uz titlovane filmove i prevod na znakovni jezik. Ove godine filmski program je dostupan i slepim osobama kroz projekciju 9 sinhronizovanih filmova. Filmovi su kratkometražni, visokog umetničkog kvaliteta
Najava filmova