Štampa
Poštovani članovi,
Obaveštavamo vas da dnevni centar počinje sa radom od 08.10.2020.godine.
Novi domaćin kluba je članica Zorica Ivanović.
Prema Odluci UO radno vreme dnevnog centra će biti od 13:00 – 19:00 časova.
U utorak 13.10.2020.godine dnevni centar neće raditi zbog održavanja jednodnevne radionice.
Molimo Vas za poštovanje svih preporuka Kriznog štaba.