Naša organizacija je pre desetak dana uputila inicijativu državnim organima da se pomoć od 4000 dinara proširi i na grupu građana koji primaju pomoć i negu drugog lica. Inicijativu smo uputili ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračku i socijalnu zaštitu, ministarstvu finansija, predsednici vlade i predsedniku republike. Dobili smo odgovor samo od našeg ministarstva sa objašnjenjem koje grupe dobijaju pomoć. Od ostalih institucija nismo ni dobili odgovor.